Prihláška do autoškoly

Vyhlasujem, že

a) som plne spôsobilý na právne úkony,
b) mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.

Typ kurzu
s lomítkom
bez medzier
podľa obč. preukazu!
bez IDD a medzier

Pozn.

Po odoslaní elektronickej prihlášky je potrebné prísť aj na otvorenie kurzu, kde vám dáme žiadosť o vodičské oprávnenie a podáme bližšie informácie!

Vy ešte nemáte vodičák? Skúste to s nami!

Máte záujem o vodičák alebo už ste naším žiakom? Prihláste sa!