Naše učebne nájdete na adrese

Kluknava 205, 053 51 Kluknava
Lorencova 46, 053 42 Krompachy

Krompachy, Mikuláša Šprinca 104/23, oproti kostolu