Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia

15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM
16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B1
17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B
18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny BE