Počet hodín praktického výcviku

Pre štandardné skupiny vodičského oprávnenia:

Skupina AC Flexi CP Spolu
AM 2 + 1 1 4 1 9
A1, A2, A 2 + 1 3 11 1 18
B1, B 6 + 2 6 24 1 39
T 2 + 2 3 6 3 16


Vysvetlivky:

AC - autocvičisko
Flexi - AC alebo CP
CP - cestná premávka
- praktická údržba

Vy ešte nemáte vodičák? Skúste to s nami!

Máte záujem o vodičák alebo už ste naším žiakom? Prihláste sa!