Záverečné skúšky

Záverečná skúška na získanie vodičského oprávnenia prebieha v priestoroch autoškoly za prítomnosti skúšobného komisára a inštruktora, s ktorým prebiehal praktický výcvik v autoškole. Skúška z autoškoly zvyčajne trvá do obedňajších hodín a skladá sa z dvoch častí:

 • Písomný test z pravidiel cestnej premávky na pozemných komunikáciách:
  • test trvá 20 minút a na jeho úspešné vykonanie je potrebné získať z plného počtu 55 bodov minimálne 50.
 • Praktická jazda pozostáva z troch etáp:
  • ústna skúška z náuky o konštrukcii a údržbe vozidla,
  • jazda na autocvičisku,
  • jazda v cestnej premávke.

Najčastejšie dôvody pre nespravenie skúšky v autoškole

Najčastejšie dovôdy prečo žiaci autoškoly nespravia skúšku na získanie vodičaku (vodičského oprávnenia). Toto nie su oficiálne dôvody, ktorými sa hodnotí nespravenie skúšky. Skúšobný komisár by Vám mal na mieste oznámiť dôvod nespravenia skúšky. Toto sú približné body, ktoré su najčastejšie:

 • Napísanie testu na menej ako 50 bodov pre sk. B, A:
  • hranica na napísanie testu je minimálne 50 bodov z celkového počtu 55 bodov,
  • kto napíše test na menej ako 50 bodov neprešiel,
  • je teda prípustné spraviť chybu v niektorej z otázok.
 • Nepripútanie sa bezpečnostným pásom:
  • pri nastúpení do vozidla sa musíme vždy pripútať bezpečnostným pásom,
  • obyčajne sa skúška končí pre tento dôvod po niekoľkých metroch,
  • ešte pred pripútaním si nezabudnite nastaviť sedadlo, zrkadlá a rozsvietiť svetlá.
 • Jazda v protismere:
  • stáva sa, že ak človek jazdí skúšku v cudzom meste nepozná všetky zákutia,
  • preto napr. pri opravách ciest alebo podobných nepredvidateľných situáciach prejde do protismeru.
 • Jazda v ZÁKAZe VJAZDU:
  • pri vjazde do ZÁKAZu VJAZDU pre motorové vozidlá zasahuje inštruktor a skúška automaticky končí.
 • Jazda so zatiahnutou ručnou brzdou:
  • po zastavení na kopci niektorí ľudia zabúdajú na uvoľnenie ručnej brzdy,
  • motor auta je dosť silný na to, aby dokázal auto rozbehnúť aj proti obrovskej brzdnej sile gravitácie, odporu a ručnej brzdy,
  • skúšobný komisar je človek a túto chybu vidí. Ak nie oznámi mu to zvuková signálka.
 • Nezastavenie na značke STOP:
  • vždy zastavíme na značke STOP (skúšku nevynímajúc).
 • Nedanie prednosti v jazde, tam kde mala byť:
  • na križovatke bez, alebo s dopravnými značkami.
 • Odbočovanie vľavo:
  • vždy nezabúdať na prednosť protiidúcich vozidiel,
  • kamión je väčší ako vy!
 • Prekročenie rýchlosti:
  • pri porušení obmedzenia rýchlosti alebo platiace pre jazdu pre konkrétne miesto s obmedzením rýchlosti,
  • tam kde je obmedzenie rýchlosti na 20km/h nechodíme 40km/h.
 • Radenie prevodových stupňov:
  • pohýname sa vždy na 1tke, nie na 3jke,
  • presné radenie prevodových stupňov, nie ich výmena. Napr.: 1 – 3, 2 – 4, 1 – spiatočka.
 • Zaparkovanie alebo zastavenie v protismere (pri obojsmernej premávke na ľavej strane):
  • ak na zaparkovanie alebo zastavenie využijete protismer je to proti predpisom.
 • Nerešpetovanie pokynov policajta:
  • ak bol pokyn policajta napr. pohybovať sa len po hlavnej ceste a vy ste odbočili na vedľajšiu cestu, je to nerešpektovanie pokynov policajta.
 • Zhasnutie motora:
  • záleži na okolnosťiach (technické zlyhanie),
  • ak sa to stane vinou skúšaného, žiak asi nebol ešte dobre pripravený na skúšku a mal by ešte cvičiť.
 • Spôsobenie dopravnej nehody:
  • extrémny prípad.

zdroj: zaciatocnik.sk

Vy ešte nemáte vodičák? Skúste to s nami!

Máte záujem o vodičák alebo už ste naším žiakom? Prihláste sa!