Elektronické prihlášky

Súhlasím, aby uvedené osobné údaje (v elektronickej prihláške) boli použité na vedenie dokumentácie o kurzoch podľa zákona č. 93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.