Počet hodín výučby teórie

Skupina PCP NVÚ TVV ZBJ OP Spolu
AM, A1, A2, A, B1, B 20 3 2 4 3 32
T 20 6 2 4 3 35
A1, A2, A+B1, B 20 4 4 6 3 37
AM, A1, A2, A+T 20 7 4 6 3 40
B, B+T 20 8 4 6 3 41
A1, A2, A+B1, B+T 20 9 5 8 3 45
RB-E 6 2 2 3 3 16


Vysvetlivky:

PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
NVÚ - náuka o vozidlách a ich údržba
TVV - teória vedenia vozidla
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
OP - opakovanie
R - rozšírenie vodičského oprávnenia

Vy ešte nemáte vodičák? Skúste to s nami!

Máte záujem o vodičák alebo už ste naším žiakom? Prihláste sa!