Prihláška na jazdu

Typ jazdy
s lomítkom
podľa obč. preukazu!
bez IDD a medzier